Vedtekter for Bikubå barnehage SA

Bikubå barnehage er et samvirkeforetak. Av den grunn har vi to typer vedtekter som må leses og godkjennes ved barnehageplass hos oss.

 

Vedtekter for Bikubå barnehage SA- Samvirke

Samvirkevedtekter med andelskapital - 03 01 12

 

Vedtekter for Bikubå barnehage SA:

http://bikuba.barnehage.no