Jeg Vil VIte- informasjon til foresatte i førskolebarna

I samarbeid med Strand kommune og Barnevernstjenesten jobber Bikubå barnehage for en trygg oppvekst for alle barn. Dette prosjektet er en satsning vi gjør i sammen og gis til førskolebarna.

Stine Sofies Stiftelse arbeider aktivt for å hindre at barn skal vokse opp med vold og overgrep.
De har et opplæringsverktøy «Jeg Vil Vite» som blant annet skal hjelpe barnet til å vite hva som er greit og ikke greit. De har opplegg for skoler og barnehager tilpasset barnets alder, der de vil gi barnet ord og begrep for å kunne si ifra når noe er galt. Følg linkene for mer informasjon:

inforskriv foreldre jeg vil vite

inforskriv foreldre jeg vil vite engelsk