Trekløverne

Trekløvergruppa- et møtested for dem mellom 3 og 4 år

3 åringen har ofte mye å fortelle. Ordforrådet øker, og “hvorfor” og “hvordan” er favorittordene.

Sansing og motorikk er viktig å stimulere, da en vet barn lærer seg selv og verden å kjenne gjennom kroppslige aktiviteter.

Vi vet og at tidlig erfaring med jevnaldrende har stor betydning for barns samspill med andre.

 De yngste på stor avdeling møtes fredager mellom 0930 og ca.1230.

På trekløvergruppa ønsker vi:

  • Gjøre dette møtestedet til et sted for samtaler om opplevelser, tanker og følelser.
  • Skape et godt språkstimulerende miljø i gruppa.
  • Få en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig og sosial mestring.
  • Gjøre dem bevisste på å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner.
  • Gjøre dette møtestedet til et godt sted å bygge og å skape gode relasjoner med jevnaldrende.

Dette tibudet kan variere fra år til år