Ny i barnehagen

En god oppstart i barnehagen kan være avgjørende for at barnet skal finne seg fortere til rette i barnehagen. Først når barnet har etablert en viss trygghet hos oss, vil lek og aktiviteter sammen med andre barn og voksne forekomme. Personalet på avdelingene vil jobbe aktivt for å sikre en så god start som mulig både for barna og foreldrene. Tilvenningstiden den enkelte trenger for å bli trygg i barnehagen vil variere.

Nye foreldre og barn blir invitert på kveldsmat på avdeling en ettermiddag i mai.
Vi anbefaler foreldre til å aktivt bruke lekeplassen på ettermiddagstid/helger slik at barnet blir godt kjent og trygt på utelekeplassen. Ved barnehagestart får barnet en egen primærkontakt som vil ta litt ekstra vare på barnet og familien den første tiden.

 

Tilvenning/ den første tiden i barnehagen

For noen er dette første møtet med barnehagehverdagen, både for foreldre og barn.

Her er Hanne Kvaløsæters, ekspert på barnehagepedagogikk, sitt tips til hvordan tilvenningsperioden kan bli en god opplevelse.

Målet for tilvenningsperioden er ikke å trene opp barn og foreldre til å si «ha det» til hverandre, men å gjøre både barn og foreldre så trygge på barnehagen at det oppleves greit å skilles. Hvor lang tid dette tar, og hvordan denne tryggheten oppnås, er forskjellig fra familie til familie.

De første dagene

De fleste arbeidsplasser gir foreldre rett til tre dager permisjon med lønn for tilvenning av barn i barnehage. Hvor raskt barn tilpasser seg til livet i barnehagen varierer, men det skal sette av minimum 3 dager til tilvenningen. Den første dagen er kun noen få timer, og da er du sammen med barnet. Med utgangspunkt i den første dagen, legges det en plan for videre tilvenning. Det kan fort være at det vil er behov for at du som foresatt er med på avdeling flere dager. Viktig at du uansett er i nærheten og svært lett tilgjengelig for barnehagen, og unngå for lange dager i starten.

Primærkontakt

Før barnehagestart vil dere få tildelt en primærkontakt. Denne er en ansatt på barnets avdeling. En primærkontakt skal være en trygg voksen som vil bruke god tid sammen med dere og barnet den første tiden. Primærkontakten vil være et viktig bindeledd mellom hjem og barnehage. Denne vil sikre at barnet blir sett og møtt på sine behov, spesielt med tanke på den første tiden i barnehagen.

For personalet i barnehagen er det nyttig å se barnet sammen med sine foreldre. Det gir informasjon om blant annet barnets vaner og måte å kommunisere på, og denne informasjonen vil senere bidra til å gjøre barnets hverdager i barnehagen bedre i fortsettelsen.

Tilvenningen vil foregå over minimum 3 dager, flere dager kan være nødvendig for ditt barn!

Den første avskjeden


Å trygge barnet

Vær tydelig på når du skal gå. Viser du usikkerhet eller blir for lenge etter at du har sagt «ha det» kan barnet bli usikkert, og tilvenningsperioden kan ta lengre tid. Ikke la deg friste til å snike deg ut uten at barnet merker det. Det kan gjøre barnet utrygt. Det er viktig at barnet får erfaring med at foreldre sier ifra når det går — og at de kommer tilbake etter en tid.

Hva om barnet gråter?

Om du forlater et barn som gråter og klamrer seg fast til deg, er det ikke unaturlig å føle seg som en dårlig forelder og tenke at barnehage var en dårlig idé. Erfaringene i barnehagene tilsier at barnets gråt stilner like etter at foreldrene har dratt. Men det kan gjøre godt å ringe barnehagen for å høre hvordan det har gått etter at man har forlatt et gråtende barn.

At barnet ser at foreldrene er trygge på de voksne i barnehagen, kan gjøre det lettere å godta at foreldrene forlater barnehagen. Ellers er det lurt å høre med personalet om de har noen gode tips til en bedre overgang hjem- barnehage.