Nyheter

  • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Trygge og glade barn

Vår visjon er: Trygge og glade barn! Trygghet er en viktig forutsetning for en god utvikling, lek og læring. Trygge barn tørr mer og strekke seg lettere mot nye mål. Glade barn viser glede over det de tørr og får til.