Småmark/ barnemark

Småmarken forkommer relativt hyppig hos små barn, og kalles også barnemark. Her finner dere et informasjonsskriv