Inormasjon om fub, foreldreutvalget for barnehager

Foreldreutvalget for barnehager Et nasjonalt utvalg for foreldre med barn i barnehage

"FUB er et selvstendig rådgivende organ for og med foreldre med barn i barnehagen. FUB er også en høringsinstans for Kunnskapsdepartementet i saker om samarbeid mellom hjem og barnehage. Gjennom informasjon og veiledning overfor foreldrene, skal FUB styrke foreldreengasjementet og foreldreinnflytelsen i barnehagen. FUB skal jobbe etter følgende hovedmål:"

 

"Samarbeidet mellom hjem og barnehage skal bidra til at alle barn i barnehage får et best mulig tilbud."

Hentet fra fub`s hjemmeside

https://www.fubhg.no