Årsplan 2020 2021

Årsplanen er skrevet med tanke på «normaldrift». Flere elementer kan bli endret, utsatt eller avlyst som konsekvens av koronapandemien og nødvendige smitteverntiltak. God lesning😊

I lov om barnehager av 17.juni 2005 § 2 pålegges hver enkelt barnehage å lage en årsplan. Arbeidet som barnehagen holder på med skal konkretiseres. Årsplanen dokumenterer det pedagogiske arbeidet i barnehagen og skal legge grunnlaget for utvikling og kvalitetssikring av barnehagen.

Årsplan 20 21

Hvem lager vi årsplan for?

- Et arbeidsredskap for personalet.

- Informasjonsdokument til foreldre og andre ulike samarbeidspartnere som kommunen, PP- tjenesten,  barnevern, fremtidige brukere og lignende.