Velkommen til Bikubå barnehage

Bikubå barnehage SA er et samvirkelag hvor foreldrene kjøper andel. Barnehagen ligger sentralt på Jørpeland i Strand kommune. Den ble åpnet 30. september 2002. Det var Trygge barnehager som bygget barnehagen, men ble overtatt av et andelslag som består av foreldrene. Barnehagen drives av et styre som består av foreldrene.

Navnets opprinnelse er av historisk art. Her hvor barnehagen er, var det tidligere bikuber. Navn på barnehagen og avdelingen kom på mange måter av seg selv!

Bikubå barnehage SA har 3 avdelinger som er fordelt på 54 hele plasser. Biå er 0-3 års avdelingen, mens Humlå og Vepsen er 3-6 års avdelinger.