Hverdagen i Bikubå barnehage

Litt om de faste rammene som vi har i barnehagen. Rammene er med på å skape en mer forutsigbar og trygg hverdag.

Barnehagen åpner klokken 06.30. Barna vil bli tatt imot frem til 09.30.
Vi serverer frokost mellom 8.00 og 8.30 for de som ønsker å spise i barnehagen.
Fra 8.30-9.30 er det fri lek i barnehagen. En flott mulighet for barna å bli kjent og skape nye vennskapsbånd.
Fra 9.30 blir det mer organiserte aktiviteter. Vi planlegger aktivitetene ut fra årshjulet, rammeplanen og barnas ønsker og interesser.

Vi er så heldige å ha en nabotomt hvor vi har drivhus, butikk og verksted, hvor barna kan få utfolde seg. I tillegg har vi tilgang på en gapahauk i skogen ovenfor barnehagen.

Barnehagen har også et uteområde som har beholdt mye av sin naturlige opprinnelse, med mange trær og steiner. Disse byr på mange motoriske utfordringer.

Klokken 11.00 er det lunsj i barnehagen. Det er smøremåltid med variert utvalg av pålegg og grønnsaker.

Etter lunsj er det fri lek ute for barna. På Biå er det sovetid for de som har behov for det. Barna sover i egen vogn.

14. 00 er det fruktmåltid. De som ønsker det får også skiver til dette måltidet.

14.30-16.45 er det fri lek ute eller inne til barna blir hentet.