Årstidene

I barnehagen skal barna oppleve aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Positive voksne og gode klær er en forutsetning for at barna skal trives og ha det godt i utetiden!