Utelivet i Bikubå barnehage

Barn trives å være ute i friluft. Der har de mulighet til å klatre på steiner, klatre i trær og på lekestativene. De hopper fra stein til stein, og løper rundt i kupert terreng. De får stadig utfordret grovmotorikken sin, noe som er viktig nå og senere. Leken er også anderledes ute. De har større områder de får utfoldt seg på, og innholdet endres.

Vi i Bikubå barnehage har mange muligheter når det gjelder å bevege seg i naturen.

Rett ovenfor barnehagen har vi hestestien. Her har vi mange plasser som vi kan utforske. For noen år siden etablerte vi en plass som heter Leiren. Her har vi laget til gapahauk, "slenger", balansetau og mye mer. Her storkoser vi oss, og det er en fantastisk plass til å lære mye om naturen.

Bikubå barnehage har også en egen tomt som vi bruker. På denne tomten er det to småhus, den ene er en verkstedbod, mens den andre har vi laget til butikk. Foreldre i Bikubå barnehage har laget til en fantastisk sitteplass der oppe, så nå kan vi ha fine og lange dager der.

Uteområdet i Bikubå barnehage er litt annerledes enn mange andre barnehager. Vi har prioritert å beholde det naturlige terrenget som vi har her. Vi har selvfølgelig lekeapperater, men vi har stein og trær som dominerer. Barna stortrives i de partiene, og vi ser at de får utfordret fysikken sin på en utmerket måte. 

Vi har hvert år tilsyn av Lekeplasskontrollen for at uteområdet er etter gjeldende forskrifter.