Språkløyper

Strand kommune er nå blitt en Språkkommune. En del av regjeringens satsning for språk, lesing og skriving. Bikubå barnehage SA er, på lik linje som resten av barnehagene i Strand, med på et program som heter Språkløyper. (Bildet er hentet fra sprakloyper.no, med tillatelse)

Språkløyper

Språkløyper er en kompetanseutviklings plan som skal dekke barnet fra barnehage til videregående. Den er utarbeidet av Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning (Lesesenteret) og Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning (Skrivesenteret).

Intensjonen med Språkløyper er å styrke barnehagens daglige arbeid med barnas språklæring gjennom bevissthet om språklig mangfold. Ulike leseaktiviteter skal styrke barnehagens arbeid med språklæring.

Gjennom arbeid med denne pakken får vi i barnehagene økt kunnskap om språklæring til barn, samt kunnskap om og erfaring med å lese på ulike måter. Pakken vil vise oss hvordan ulike måter å lese på kan inkludere alle barn i språkarbeidet til barnehagen.

Økt leselyst og styrket språklig utvikling- for alle barn!