Førskolegruppa

Førskolegruppa- barna som "snart" skal begynne på skolen

På førskolegruppa vil en sakte men sikkert være med på å gjøre barna "klar" til skolestart.

En vil gjennom lek og aktiviteter gjør vi oss erfaringer med  språket, bokstaver, tall o.l.

På førskolegruppa er samspillet viktig. Vi lærer sammen. Vi skal ha det gøy sammen.

Førskolegruppa er alle barna fra stor avdeling året før de begynner på skolen.