Søke plass i barnehagen

Ønsker du plass i vår barnehage? NB! åpningstidene for barnehagen kan bli endret fra aug. 2021 på lik linje med kommunale barnehager.

Bikubå barnehage SA er en del av et samordnet opptak med Strand kommune. Alle, både private og kommunale barnehager i Strand, er med på dette opptaket. For å søke plass til barnet ditt til nytt barnehageår 15. august, må du sende inn en søknad mellom 01.01. og 15.02. samme år. Skulle et behov for plass dukke opp i etterkant av søknadsfrist, kan en sende inn søknad, men det kan da være vanskeligere å få plass. Har du søknad liggende inne, uten å ha fått plass, må også du sende inn ny søknad mellom 01.01. og 15.02.!

Skjema er elektronisk, og det kreves en ID- port for å søke.

https://strand.ist-asp.com/NO01130-pub/login.htm