Vepsen

Vepsen 3-6 års avdeling

Vepsen er en av våre to avdelinger for de "store" barna.

På Vepsen er det normalt 20 barn i alderen 3- 6 år.

Antall barn og alder kan justeres noe fra år til år for å tilpasse søkermassen.