Når kan barnet mitt komme tilbake i barnehagen etter sykdom?

Et informasjon/ veiledningsskriv om når barnet ditt kan komme i barnehagen etter sykdom.