Miljørettet helsevern

Veileder til miljørettet helsevern

For å sikre bedre oppvekst og læringsvilkår for barn i barnehagen, utviklet Helsedirektoratet i 2014 en forskrift til miljørettet helsevern for barnehage og skole.

IS-2072-Veileder