Lus- informasjonsskriv

Har du oppdaget lus hos barnet ditt? Her kan du lese mer om hva du må gjøre. Have you noticed lice in your child's hair? Here you can read more about what you need to do.

https://www.fhi.no/publ/2015/hodelus-brosjyre/

 

Ønskes informasjon på annet språk?

Want information in another language? 

https://www.fhi.no/publ/brosjyrer/head-lice/