Styret og samarbeidsutvalg

Her er en oversikt over dem som for tiden sitter i styret og SU. For å vite mer, se verdtekter og årsplan.

Styret, foreldre valgt inn på Årsmøte:

Ragne Nynman- Apelset, styreleder

ragne_a@hotmail.com

Eirik Norland, styremedlem

Thomas Svines, styremedlem

Karen Schmidt, styremedlem

Linn Elisabeth Vågen

Geir Magnus Lyse Tungland

 

Samarbeids utvalget, SU

Silje Eike, foresatt

Ann Kristin Barka, foresatt

Tone Ingvaldsen, personal

Rita Birkeland, personal