Rett til redusert betaling?

Informasjon om nasjonal ordning for reduksjon- og fritak i foreldrebetaling i barnehager