Plukkgrupper

Turgruppe med barn på tvers av alle våre tre avdelinger

Siste onsdag i måneden vil barn på tvers av avdelingene få være med på tur. Det er bare noen barn om gangen. Barn som ikke er med i Plukkgruppen har annen aktivitet/ lek på avdelingen sin.