Planleggingsdager 2020/ 2021 og 2021/ 2022

Planleggingsdager

Planleggingsdager for barnehageåret 2020/ 2021 og 2021/ 2022

17/08 og 18/08 2020

13/11 2020

04/01 2021

14/05 2021

 

mandag 16. august 2021

tirsdag 17. august 2021

fredag 12. november 2021

mandag 3. januar 2022

fredag 27. mai 2022