Nyheter

  • Studenter

    Bikubå barnehage er en praksisbarnehage for Universitetet i Stavanger. Innimellom vil det være studenter fra UIS i praksis hos oss for noen uker om gangen.

    15.12.2016 13.37
  • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Trygge og glade barn

Vår visjon er: Trygge og glade barn! Trygghet er en viktig forutsetning for en god utvikling, lek og læring. Trygge barn tørr mer og strekke seg lettere mot nye mål. Glade barn viser glede over det de tørr og får til.