Årshjul 2018/2021

Årshjulet er barnehagens sitt arbeidsdokument for å sikre at vi følger rammeplanen sine fagområder, samt sosial kompetanse og utvikling av voksenrollen.