Barn i barnehage- eller barneskolealder med nyoppståtte symptomer

Barn i barnehage- eller barneskolealder med nyoppståtte luftveissymptomer – når skal de skal være hjemme fra barnehage/skole, og når skal de testes for covid-19? Publisert 16.09.2020

Veiledning for foreldre, barnehagepersonell og lærere. Skjemaet hjelper til å vurdere når barn skal være hjemme, når barnet trenger covid-19-test og når de kan vende tilbake til barnehage og skole etter sykdom.

 

 FHI forenklet-flytskjema-barn

https://www.fhi.no/contentassets/d98fc44d4d6341cfa8f4d89c0f8f8fd0/2020-09-15-flytskjema-barn.pdf