Åpningstider under Koronapandemien, gul sone

Grunnet koronapandemien er åpningstidene i Strand kommunes barnehage noe redusert.

Barnehagene i Strand kommune har 8,5 timers åpningstid så lenge smittevernsituasjonen er i "gul fase".

Grunnen til at tilbudet med kortere dager videreføres, er at barnehagene skal drive i tråd med ulike krav om smitteverntiltak fra helsemyndighetene. Her gis det blant annet føringer om hygienetiltak og redusert kontakthyppighet mellom personer. For å organisere dette på en god måte som sikrer stabilitet og forutsigbarhet for barn, foreldre og ansatte, er det derfor fortsatt behov for at åpningstidene er noe begrenset.

Tilbud utenfor redusert åpningstid og brukstid!
Barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner(…) vil fortsatt ha mulighet for et tilbud innenfor det som er barnehagens åpningstid i normaldrift, men dette må avtales. Det understrekes at dette tilbudet kun gis ved behov.

Strand kommune

Åpningstid for Bikubå er for tiden 0730- 1600. Vi oppfordrer dem som har mulighet til det å ha kortere oppholdstid enn dette. Husk å beregne tid til henting før 1600!

En avdeling er en «kohort». Barna kan ikke vandre mellom «kohortene» og en vil være ute så mye som mulig. Også uteområdet er delt inn i ulike soner.

Husk å holde avstand til andre barn, foreldre og personale.

En oppfordrer fortsatt til å kun å være én voksen i hente og leveringssituasjoner..

 

Takk for at dere tar hensyn:)